Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Акомодационна политика /Accommodating policy/
Политика на увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост. Съвукпното търсене може да бъде увеличено чрез експанзионистична фискална и монетарна политика.
Актив /Asset/
а) ресурс с икономическа стойност, притежаван от компания, държава или индивид с цел получаване на бъдещи приходи. б) частта от счетоводния баланс, която показва какво притежава дадена фирма.
Алокиране /Allocation/
Разпределяне на ценни книжа. Например може да става дума за разпределяне между участници в публично предлагане, или определяне на дяловете на акции в даден портфейл.
Анюитет /Annuity/
Актив носещ на собственика си периодични, равни по размер парични постъпления. "Вечните" анюитети се наричат конзоли или перпетюитети.
Анюитетен заем /Annuity loan/
Заем, който се погасява в определен срок с фиксирани периодични вноски.
Арбитраж /Arbitrage/
Реализиране на печалба, чрез покупка на някакъв актив на по-ниска цена на един пазар и едновременната му продажба на друг пазар при по-висока цена. Арбитражистът е заемател на един пазар и кредитор на друг. Ефектът от арбитража се изразява в намаляване на разликите в цените между различните пазари.
Одит /Audit/
Професионално изследване и потвърждаване на счетоводните данни на фирмата
Ози /Aussie/
название в дилърския жаргон за австралийския долар AUD.